AKTIV2016

Prosjekteier

NÆRINGSFORENINGEN I STAVANGER-REGIONEN

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Et informasjons- og aktivitetsprogram basert på kulturforståelse for at de nye som flytter til regionen skal gis forutsetninger for å ta del i regionens aktiviteter. Det legges opp til 24 konkrete aktiviteter i 2016 som en start.
Tilbudet er et lavterskeltilbud som er åpent for alle, men informasjonen vil bli særlig rettet mot de som kommer fra andre kulturer.
Prosjektet er en pilot i samarbeid mellom Sølvberget (Internasjonalt kontor i Stavanger), INN (International Network of Norway), Rogaland Idr krets, Speiderne, Turistforeningen, Kajakklubben og Rogaland Jeger og Fiskeklubb. Beskrivelse av aktivitetene og bakgrunnsinformasjon følger vedlagt.

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.