AKTIVITET FOR ALLE – Med hund i naturen

Prosjekteier

NORSKE SERVICEHUNDER

Tildelt sum

30000

Om prosjektet

Vi ønsker å gjennomføre den første av flere samlinger der våre medlemmer får en introduksjon til fysisk aktivitet og friluftsliv slik det kan arte seg for en med nedsatt funksjonsevne. Vi tenker oss samling på Røde kors sitt senter i Valdres der det blir innføring i trekking og pigging med hund, samt padling i kano. Våre medlemmer har alle servicehund gitt av det offentlige og vi legger opp til at båndet hund/bruker og deltakelse i naturen skal vektlegges. For funksjonshemmede kan ofte natur og friluftsliv være mangelvare. Ved å holde en slik samling og tilrettelegge for utprøving av nye aktiviteter ønsker vi å stimulere til økt fysisk aktivitet og deltakelse i friluftsliv. Bruk av hund har dessuten stor sosial betydning.
Samværet med hund og det å være ute i naturen har hver for seg veldokumenterte helseeffekter. Kombinasjonen av disse to håper vi kan bidra til økt fysisk aktivitet og dermed bedre helse for deltakerne.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.