Aktivitet for mestring og sosialisering

Prosjekteier

KNARVIK IDRETTSLAG

Tildelt sum

40000

Om prosjektet

Ut. har i mange år jobbet med elever/ungdommer som trenger et mer praktisk tilbud på skolen for å øke mestring/selvfølelse/sosialisering. Dette ved praktisk arbeid og ved fysisk aktivitet. Aktivitet som er litt actionfylt. Aktiviteter som seiling, klatring, fisking, rappellering, juving mm. Disse akt. gir rask feedback på mestring. Vi har nå et stort antall økende minoritetselever som vi også gjennomfører dette med. Dette ser vi har vært med på øke sosialiseringen til disse elevene. Dem som gjør dette opplever vi igjen blir ressurspersoner ovenfor andre elever som skal gjennomføre dette. I samarbeid med Knarvik IL, som er et all aktivitets idrettslag som er opptatt av uorganiserte aktiviteter for ungdommer, ønsker vi nå å videreføre dette prosjektet ovenfor ungdommer utenfor skolen. Dem som skal drive dette er elever fra faget «Innsats For Andre». Hensikten er og gi tilbud om spennende fysiske aktiviteter til både aktive og mindre aktive ungdommer for å øke selvfølelse og sosiale evner

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.