Aktivitet og livsglede for eldre og andre med nedsatt mobilitet

Prosjekteier

Roan frivilligsentral (Gnistfabrikken)

Tildelt sum

117500

Om prosjektet

Planen er å kjøpe inn to stk rickshaw-sykler som kan brukes for å få målgruppa ut i frisk luft og se seg rundt og møte andre i lokalmiljøet. Med sykler vil en oppnå en større aksjonsradius og variasjon i turmål enn med spaserturer/rullestoler. Roan frivilligsentral SA vil gjennom frivillige i de 25 laga som er medlemmer, drifte dette tilbudet i samarbeid med kommunens pleie- og omsorgstjeneste. Målet er å tilby slike turer minst tre dager pr. uke når vær og føreforhold tillater det. En positiv bieffekt vil være trim og fysisk aktivitet for de frivillige som sykler. En vil vurdere om også elever på ungdomstrinnet kan bidra som sykkelførere. Slik vil en kunne oppnå utvidet kontakt mellom generasjonene.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr

Sør-Odal frivillighetssentral
100000

Les om BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr