Aktivitet skaper vennskap og mestring

Prosjekteier

VENNERSBERG SKOLEKRETS

Tildelt sum

35000

Om prosjektet

Fau ved Vennersberg skole i Kongsvinger kommune ønsker å etablere lys på multisportsbanen, slik at banen kan benyttes i flere timer i døgnet.

Siden banen ble satt opp sommer 2014 har det vært daglig aktivitet. Den brukes året rundt, også om vinteren, så sant det går an å bevege seg på banen.

Det har vært episoder der foreldre har kjørt biler så nærme som mulig for å lyse opp banen ved hjelp av billys. Det er heller ikke uvanlig at barn kommer med hodelykt etter mørkets frembrudd for spill og glede.

For å gi plass til flere brukere og forlenge brukstiden, trengs det lys. Da vil banen bli brukt mer på kveldstid fordi den vil være tilgjengelig flere timer i døgnet, uten hjelpemidler fra billys, hodelykt eller lignende.

Lys på banen vil også være et forebyggende tiltak for hærværk og uheldige episoder.

Vedlagt ligger en presentasjon av banen, som er bygd opp med midler fra Gjensidigestiftelsen, se sluttrapport. Lys ble ikke etablert fordi banen i seg selv ble mer kostbar enn antatt.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.