»Aktivitets/Sanserom Frivill »

Prosjekteier

Stor-Elvdal Frivilligsentral

Tildelt sum

69243

Om prosjektet

Frivilligsentralen i Stor-elvdal satser mot forebyggende arbeid med fokus på fysisk og psykisk helse i alle aldre . Sentralen har en tett samarbeid med LHL Stor-Elvdal. Frivilligsentralen disponerer lokaler som er bygd om til en trimrom.Rommer er veldig populært og den brukes av kommunens 2 barnehager, barn med spesielle behov, folk i alle aldre. I lokaler har vi 2 ledige rom som vi ønsker å bygge til sanserom. Vi ser effekten av bruk av trim rommet spesielt på barn men også de voksne. Med et sanserom vil vi kunne tilby barn og voksne i kommunen et plass hvor de kan utvikle sine sanser på en ny måte. Sanserom har vist seg å ha positive effekter for enkeltpersoner når det gjelder: psykisk sykdom ,autisme, ADHD ,kroniske smerter ,demens ,Acquired Brain Impairment (ABI) ,svekkede motoriske ferdigheter ,læring i tidlige år ,behov for spesialundervisning. Sanserommene senker stress og gir bedre avslapning.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.