Aktivitetsanlegg ved Nordsida Skule og Barnehage

Prosjekteier

IDRETTSLAGET VETEN

Tildelt sum

280000

Om prosjektet

Prosjektet er eit samarbeid mellom IL Veten og Nordsida Skule og Barnehage med målsetting om å vidareutvikle noverande skuleplass som berre er ei stor grusbane til eit aktivitetsanlegg som skal stimulere born og unge til leik og aktivitet både i og utanfor skuletida, og bli ein sosial samlingsplass også utanfor skuletida i mykje større grad enn kva som er tilfelle i dag. Prosjektet er 2-delt, del 1 består av ei kunstgrasbane og del 2 består av buldrevegg, klatrenett og ballvegg. Prosjektet har fått Idrettsfunksjonell godkjenning for spelemidlar som nærmiljøanlegg (som 2 delprosjekst) og med ein samla kostnad på omlag kr 1,2 mill. og er fullfinansiert gjennom spelemidlar, dugnad og eingenkapital frå I.L. Veten og Nordsida Skule. Imidlertid ynskjer vi å utvide prosjektet ved å erstatte det forureinande gummigranulatet med eit miljøvenleg alternativ i form av nedbrytbart Bioinnfyll og asfaltere deler av området for aktivitet på «fast» dekke. Til dette trengs kr 280′ i ekstra finansiering

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark

barneklubb/ungdomsklubb

MARNARDAL UNGDOMSLAG
104696

Les om barneklubb/ungdomsklubb

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting