Aktivitetsbuss i Åseral!

Prosjekteier

ÅSERAL FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum

669000

Om prosjektet

Vi ønsker å kjøpe inn en 9-seter minibuss med plass til 1-2 rullestoler. Minibussen er bl.a tenkt brukt til å hente/bringe personer i målgruppen til og fra aktiviteter og sosiale møteplasser de ellers ikke ville kommet seg ut på.
Åseral har svært begrenset tilbud om offentlig transport. Mange eldre bor alene. Det er heller ikke tilrettelagte boliger for eldre i bygda, med unntak av de som er tilknyttet Åseralsheimen. Dette gjør at eldre bor spredt i kommunen. Drosjetilbudet er også svært begrenset. Dette er også kostbart for brukere i målgruppen. Kommunen, frivillige lag og foreninger og frivilligsentralen legger til rette for mange tilbud og aktiviteter for målgruppen. Frivilligsentralen er svært aktiv i Åseral, og er i vekst! Vi ønsker, ved hjelp av aktivitetsbussen, å gi flere mulighet til å delta på de tilbudene som finnes, og i tillegg også utvide tilbudet med turer, utflukter og lignende. Dette for å bidra til meningssfulle dager, sosial inkludering og mangfold!

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Vest-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Ka gjer me no? Eit musikkspel om pensjonstida.

REVY- OG TEATERLAGET MIDFJORDS
50000

Les om Ka gjer me no? Eit musikkspel om pensjonstida.