Aktivitetsglede hos alle!

Prosjekteier

HURDAL IDRETTSLAG

Tildelt sum

378484

Om prosjektet

Vi ønsker å kjøpe inn 3v3 fotballbaner og håndballmål mini. Vi ønsker å få barna i aktivitet tidligere og samtidig beholde de lenger. Ved å ha 3v3 baner vil det være mulig å holde treninger og aktiviteter uavhengig av antall på trening og alder på de som trener. Samtidig kan vi arrangere cuper ol. som naboklubber kan inviteres på. Dette mener vi skaper motivasjon og glede for barn og unge som igjen bidrar til økt aktivitet. Vi ønsker at det skal være en naturlig overgang mellom håndball og fotball. Derfor ønsker vi også å ha håndballmål som gjør at alle aldre kan både trene og ha turneringer i Hurdals egen hall. Slike arrangementer ser vi er positivt for hele bygda og skaper engasjement og aktivitetsglede hos mange flere enn de som er aktive i idretten hver dag. Utstyret vil også være tilgjengelig for skolen i Hurdal, og gi lærerne større handlingsrom. På denne måten vil vi aktivisere flest mulig og spesielt mot grupper som i dag har et mangelfullt tilbud.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

Utstyrslager – Aktiv fritid for ALLE

Strand Frivilligsentral
200000

Les om Utstyrslager – Aktiv fritid for ALLE