Aktivitetsløype for barn i Odda

Prosjekteier

DALEN VEL

Tildelt sum

108460

Om prosjektet

Dalen Vel startet opp høsten 2014. Vi ruster opp lekeplassen i Dalen for å stimulere til aktivitet og trivsel for barn, voksne og eldre.
– Ballbinge (kom på plass i 2015 ved hjelp av spillemidler og støtte fra Hordaland Fotballkrets).
– Gapahuk/skur (høsten 2015 ved hjelp av støtte fra Odda kommune)
– Lekeapparat (våren 2016 ved hjelp av egne midler, støtte fra Sparebanken Vest og kommunen)
– Aktivitetsløype (våren 2016 ved hjelp av støtte fra Gjensidigestiftelsen).

Dette vil være en samlingsplass for barn, ungdom, voksne og eldre i Odda by. Bidra til bedre folkehelse og trivsel.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.