Aktivitetsløype for barn på Salsnes.

Prosjekteier

SALSNES JEGER OG FISKERFORENING

Tildelt sum

65000

Om prosjektet

Vi ønsker å søke midler til en Taubane som barna på Salsnes har ønsket seg lenge. Vi har ca 10 000 som barna selv har samlet inn, men det er ikke nok da denne taubanen koster 71 000 svenske kroner. Den blir solgt av «Lek og Sikkerhet» og er godkjent i Norge.

Barna på Salsnes har ikke et idrettslag, men kun Jeger og fisk som frivillig organisasjon, så vi søker derfor gjennom dem.

Varig forandring vil være at dette vil bli en populær samlingsplass, og vil være motiverende for motorisk trening samt fysisk trening for barna på Salsnes. (ca 30 barn + 15 voksne).

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.