Aktivitetspark, Åheim Skule

Prosjekteier

ÅHEIM BYGDEUTVIKLING

Tildelt sum

166440

Om prosjektet

Vi ønsker å bygge ei klatrepyramide ved Åheim Skule som eit ledd i ein større plan om å bygge ein aktivitetspark ved skulen.
Tidlegare har det vert bygd ein ballbinge og tarzanjungel som er veldig populær blant barn og unge.
Det var i 2009 at Førsteamanuensis Asbjørn Flemmen (http://www.hivolda.no/ekteleik) laga ein totalplan over skuleområdet til Åheim Skule som skulle stimmulere til ekte og spontan leik for alle aldersgrupper.
Det vart starta med ballbinge, fortsatte så med å bygge ein tarzanjungel og no siste året har vi bygdt ein paviljong/lysthus for sosialt samvær.
No er det såleis ei klatrepyramide som står for tur.
Vi har store ambisjonar for uteområdet ved Åheim Skule, men pga av at alt vert utført på dugnad må vi ta ein og ein av det totale anlegget i gangen. Neste skritt i denne heilhetlege planen er det tenkt ei sandvolleyballbane.

Fylke

Møre og Romsdal

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.