Aktivitetspark ved Jadarheim Grendehus

Prosjekteier

JADARHEIM GRENDEHUS

Tildelt sum

252000

Om prosjektet

Parkeringsplass flyttes unna FV 17 og hovedinngang huset; meget trafikkfarlig slik det er i dag. Arealet som blir frigjort rundt huset brukes til div aktivitet. Det bygges en gapahuk med grillplass som blant annet barnehagen kan bruke fritt på dagtid. Kan benyttes til trivselskvelder, barnebursdager, og ikke minst 4H gruppa i Beitstad som er ca 25 stk. Trimgruppa på Jådåren teller ca 35stk trenger uteareal til sine trimkvelder 2 ganger pr uke + parkering. Ved dårlig vær kan de trene inne. Det planlegges å bygge en platting i tilknytning til huset som benyttes i bursdager og andre selskap. En bane for hesteskokasting og Kubb må på plass. Får vi bilene bort fra vei og inngang så blir det en betydelig sikrere trafikkløsning. Når vi får til dette vil det bli økt antall arrangement, og flere i bygda deltar aktivt, og vi skaper noe for lokalmiljøet. Flere lag og foreninger bruker huset. Dugnad, sosiale treff, engasjerte innbyggere som jobber mot felles mål og mye latter bidrar til god helse.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.