Aktivitetsparken / Møteplassen

Prosjekteier

HØLAND IDRETTSLAG

Tildelt sum

800000

Om prosjektet

Løken og omegn favner et stort område med ca. 5000 innbyggere. Hofmoen skole ble lagt ned og elevene ble da flyttet til Løken skole. En større elevmasse gjør at de trenger et større uteområde for gode aktiviteter. Barnehagene bygges også ut og de har behov for uteområde for flerbruks aktivitet. Løken Vel og Løken Næringsforening er veldig positive til prosjektet, da de ser at vi per i dag ikke har noen slike steder i området vårt. Med mange nye innflyttere er det også viktig å legge til rette for steder man enkelt kan ta i bruk, bevege seg, bli kjent og integreres i lokalsamfunnet. Dette stedet vil være gratis å bruke og vil være tilgjengelig for alle. Høland Idrettslag er blitt et viktig samlingssted for kommunens innbyggere og de vil også kunne bruke denne aktivitetsparken for ulike aktiviteter. Aktivitetsparken vil inneholde idrettsflate med vanningsanlegg, skate/sykkelpark, sandvolleyballbane, klatrestein (med logo fra Gjensidige), utfordrende lekeområde og sosial paviljong.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.