Aktivitetsprosjekt for barn og unge på Melbu og i Hadsel Kommune

Prosjekteier

MELBU SKOLEKORPS

Tildelt sum

170210

Om prosjektet

Aktivitetsprosjektert for barn og unge skal søke å få til et samarbeid og vennskap med barn og unge i Barnas Turlag. Vi i prosjektgruppa håper at dette fører til verving av nye medlemmer til Skolekorpset, samt at korpsungene motiveres til å oppholde seg mere i skolg og mark, gjerne sammen med Barnas Turlag.
Vi ser for oss et godt vinn-vinnprosjekt, hvor alle prosjektdeltakerne kommer ut med positive aktiviteter.
Melbu Skolekops skal planlegge og gjennomføre minst 3 turer sammen med Vesterålens Turlags undergruppe, Barnas Turlag (BT). Skolekorpset og BT skal delta på planlagte annonserte turer i Vesterålen, hvor Skolekorpset skal spille marsjer i 3×15 minutter underveis.
Vi skal ta kontakt med lokale journalister, fra våre to lokalaviser, for å dokumentere prosjektet.

Område

Mestring og læring

Fylke

Nordland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted