Aktivitetsprosjekt for ungdom fra 7. til 10. klasse i Re

Prosjekteier

KULTURHUSET ELVERHØY

Tildelt sum

200150

Om prosjektet

Et trygt møtested der de unge er aktive på arenaer de ellers ikke finner i vår kommune. Være sammen med andre unge og voksne rollemodeller.
Opprette et ungdomsstyre der de unge selv er med på å bestemme og finne aktiviteter de ønsker å gjennomføre.
Husregler: Folkeskikk og rusfritt.
Aktiviteter: Fri aktivitet, brettspill, kurs: Røde kors, friluftsliv, mekking. Film, Lankveld, Biljardturnering, Petanque-turnering, Fifakveld, Mediegruppe, Bandvirksomhet i eget bandrom, konsertvirksomhet.
Matservering til selvkost der de unge sammen med voksne lager sunn mat.
Regler. Rusfritt, mobbefritt, rydde etter seg, innesko.
Mål: Aktivisere de unge ut fra deres interesser – i samspill med jevnaldrene og voksne ledere.
Ungdomsklubben ledes av en utdannet ungdomsarbeider – sammen med elever fra Re videregående skole som har sin praksis i denne ungdomsklubben.
Kulturhuset Elverhøy er ansvarlig for prosjektet; både formelt og økonoimisk. Ungdomsklubbens navn: «Young Zone»

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Vestfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Selvforsvar for jenter og kvinner i alle aldre i hele Oslo

HELSEFORUM FOR KVINNER
140000

Les om Selvforsvar for jenter og kvinner i alle aldre i hele Oslo

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark