Aktivitetsrom for skadeforebygging og idrettsspesifikk trening

Prosjekteier

KOLNES IDRETTSLAG

Tildelt sum

64324

Om prosjektet

Aktivitetsrommet er plassert i idrettshuset underetasje med direkte tilgang til idrettsanlegget. Det er godkjent for bruk til aktivitetsrom, men vi mangler midler til treningsutstyr og sportsgulv for å komme videre med prosjektet.

Allsidig trening gjennom variert, motorisk aktivitet skaper en basis som bidrar til sunn og aktiv ungdom. Med et tilrettelagt tilbud hvor ungdommen i større grad har muligheten til å bli utfordret på blant annet koordinasjon, balanse og styrke, kan mange skader unngås. Investering i utstyr til aktivitetsrommet på idrettshuset vil være en investering i ungdommens helse. Dette gjennom at trenere og ungdom vil ha tilgang til en arena med treningsutstyr som vil bidra til å gjøre skadeforebyggende, funksjonell og rehabiliterende trening mer strukturert, regelmessig og tilgjengelig. Prosjektet skal bidra til å holde aktiv ungdom skadefri og dermed legge til rette for glede og samhold gjennom langvarig og sunn idrettsaktivitet.

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.