Aktivitetsutstyr i Valdres Storhall

Prosjekteier

Valdres Storhall AS

Tildelt sum

400000

Om prosjektet

Valdres Storhall vil stå ferdig i oktober 2015. Hallens kapasitet og utforming vil gjøre hallen til en viktig møteplass for folk i alle aldre i Valdres, og den har en unik mulighet til å tilrettelegge for en stor aktivitetsbredde. Hallen ønsker i den anledning å kjøpe inn et bredt spekter av aktivitets- og sportsutstyr, som vil være gratis tilgjengelig for alle som ønsker å bruke hallen, enten det er barnehager, skoler, barnefamilier, lag/foreninger, kommunens introduksjonssenter osv. Dette vil stimulere til at bredden av aktiviteter blir bedre ivaretatt, og at flere grupper tar hallen i bruk, både den organiserte delen av idretten, men vel så viktig den mer uorganiserte andelen. Valdres Storhall ønsker at flest mulig skal bruke hallen, og vil ha ordninger som familiekort, ungdomskort, gruppekort, pensjonistkort etc. som gir billig tilgang til bruk av hallen på bestemte tider. Her vil gratis utlån av diverse utstyr styrke attraktiviteten på tilbudet.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.