Aktivitetsutstyr og oppussing av Idrettsklubben

Prosjekteier

BREIMSBYGDA IL

Tildelt sum

55000

Om prosjektet

Breimsbygda Idrettslag ynskjer å vidareutvikle Idrettsklubben på Breim ved å ha variert aktivitet gjennom året og oppgradere utstyret til klubben. Idrettsklubben starta for 18 år sidan og vi ynskjer no å tilpasse den dagens samfunn i enda større grad. Både med ulike aktivitetar og med oppgradering av utstyr og lokalitetar. Vi ynskjer å involvere fleire av særgruppene med aktivitet for dei som deltek på Idrettsklubben. Det er ein god måte for barn og unge å få innsyn i ulike aktivitetar og utan press med tanke på prestasjonar. Dette skal vere eit lavterskel tilbod der alle skal delta utifrå sine forutsetningar. Vidare er det eit ynskje å invitere andre former for idrett og kultur inn med aktivitetar og kurs. Vi skal pusse opp lokalane til klubben som ligg i Byrkjelo Stadion. Det trengs å målast, nye møblar, nye gardiner og div. nytt aktivitetsustyr.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr

Sør-Odal frivillighetssentral
100000

Les om BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr