Aktivitetsutstyr til nyoppstartet Cheerleading

Prosjekteier

BINGSFOSS SPORTSKLUBB

Tildelt sum

99115

Om prosjektet

Cheerleading er en av de raskeste voksende idrettene i Norge. Jenter og gutter i alderen 6- 13 år trener sammen. Dette er en av de få idrettene der både gutter og jenter i forskjellig aldere kan være på samme lag. Treningen gir basis ferdigheter gjennom turn og dans. Cheerleading er en lagsport som lærer barna å samarbeide. Det stiller store krav til sikkerherhet og samarbeid når barna skal løfte og kaste hverandre opp i lufta.
For å kunne ivareta sikkerheten og for at barna skal få utfolde seg trenger vi gode turnmatter. Det er også behov for musikkanlegg for å kunne trene dans og programmer til show.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.