Ål utstyrssentral

Prosjekteier

Ål Frivilligsentral

Tildelt sum

400000

Om prosjektet

Målet med utlånssentralen er å utjamne forskjellar og gi alle høve til å drive med fysisk aktivitet i tråd med folkehelseloven og målsettinga i fritidserklæringa. Ein lett tilgjengeleg sentral vil kunne bidra til ein lågare terskel for å delta i aktivitet og der igjennom til eit meir inkluderande samfunn som hindrar utanforskap. Ungdomsfrivilligsentralen har fått i oppgåve å nytte programmet «alle med» (eit informasjons- og handlingsverktøy for å auke medvetet om utanforskap) både innad i kommunen og i høve frivillige lag og organisasjonar. Ved å setje fokus på mogelege årsakar til utanforskap, og tilby ei løysing på utstyrsutfordringar, vil me kunne auke deltakinga. Planen er å etablere ein utlånssentral med essensielt utstyr for idrett og friluftsliv. Her vil born, ungdom og familiar kunne låne seg utstyr dei ikkje har råd til å kjøpe, og/eller prøve ut aktivitetar før ein går til innkjøp av eige utstyr. Ungdom kan og få lov til å låne utstyr til turar i regi ungdomsskula.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

Speideraktivitet og utstyr til aktivitet i Løten

LØTEN SPEIDERGRUPPE
30600

Les om Speideraktivitet og utstyr til aktivitet i Løten