Alle Kan Stjørdal

Prosjekteier

ALLE KAN

Tildelt sum

15000

Om prosjektet

Ideen har sitt utspring i tidligere prosjekt som var i regi av Mental Helse Stjørdal og DPS Stjørdal med brukere i fokus. Dette prosjektet var for å se sammenhengen mellom kulturelle tiltak og psykisk helse. Tidligere deltakere fra dette prosjektet, har tatt initiativ til å starte egen revygruppe. Vi har valgt å inngå et samarbeid med Mental Helse Stjørdal i dette prosjektet også, dette gjør det enklere for oss å rekruttere personer i vår målgruppe samt å få synliggjort vårt arbeid på en best mulig måte.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.