Amfi i Middelalderskogen

Prosjekteier

FORENINGEN NUMEDAL MIDDELALDERSENTER

Tildelt sum

365000

Om prosjektet

Foreningen Numedal Middelaldersenter ble etablert for 5 ½ år siden. Gjennom dugnadsarbeid har foreningen kommet langt i gjennomføring av planene om å etablere et senter for kunnskaps- og kulturformidling, med hovedfokus på gamle håndverksteknikker og historie fra viking- og middelalder.
Det er nå ønskelig å lage et amfi for konserter, teater og andre kulturuttrykk. Dette er aktualisert i forbindelse med planer om å arrangere en Nansen-festival i Rollag i 2019.
Nansen-prosjektet har utspring i styret for Omstilling og bolyst i Rollag kommune, og er et samarbeid med flere aktører innen kultur og reiseliv. Rollag mangler en større utendørsarena.
I Middelalderskogen finnes en naturlig fordypning i moreneryggen. Det må ryddes skog og gjøres noe gravearbeid, før scener og benker kan bygges. Det må legges strømkabel og monteres lyd- og lysanlegg. Amfiet vil bli en stemningsfull arena, omgitt av skog og skjermet fra sivilisasjonens trafikkstøy og bebyggelse.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark

barneklubb/ungdomsklubb

MARNARDAL UNGDOMSLAG
104696

Les om barneklubb/ungdomsklubb

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.