Anskaffelse av turnutstyr til barn, ungdom og voksne

Prosjekteier

FET SVØMMEKLUBB

Tildelt sum

126500

Om prosjektet

Turn er fantastisk for å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder og kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. I Fet Svømmeklubb har vi nå i et år brukt turn som en del av aktivitetstilbudet til barn, ungdom og voksne. Man behøver ikke være svømmer i klubben for å være med og vi har valgt å gjøre dette til et økonomisk lavterskeltilbud (100 kr per halvår samt 100 kr i klubbmedlemskap slik at man er forsikret under aktiviteten). En av svømmetrenerne våre er også turntrener. Vi har også tilgang til en 15 m lang airtrack. Men nå er tiden kommet for å tilby også andre typer øvelser. Vi søker derfor støtte for å kunne anskaffe nytt utstyr. Det er verdt å merke seg at det for tiden ikke er godt turntilbud til barn, ungdom og voksne i vårt nærområdet. Tilbudet vårt er unikt i den forstand at den er fullstendig aldersmikset, her trener barn, ungdom og voksne sammen. Dette ikke bare forsterker interne familiebånd, men knytter samtidig bånd på tvers i lokalmiljøet vårt.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.