Asker Seilforening – Seniorgruppe

Prosjekteier

ASKER SEILFORENING

Tildelt sum

72000

Om prosjektet

Asker Seilforening har en rekke godt voksne medlemmer (pensjoniseter)som utgjør en stor potensiell ressurs i driften av foreningen, gjennomføring av aktiviteter og vedlikehold av anlegg og materiell.
Våren 2018 har man gjennomført et pilotprosjekt med en ungdomsskole i Asker med MEGET gode tilbakemeldinger der elever i 10. klasse har fått seilt sammen med våre seniorer. Dette har vært så vellykket at skolen vil videreføre dette i 2019 også, og også andre skoler er interessert i et tilsvarende tilbud. Vi har helt og holdent tatt kostnadene ved årets gjennomføring på vår egen kappe som et rekrutteringsfremmende tiltak, men ønsker økonomisk tilskudd for å kunne videreføre dette. Kostnader går til vedlikehold og drift av båter vi benytter, en viss godgjørelse til våre seniorer (symbolsk), innkjøp av verktøy og materiell for å bedre vedlikehold mm.

Område

Mestring og læring

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben