Aspirantutvikling

Prosjekteier

RØD OG HURRØD SKOLEKORPS

Tildelt sum

50000

Om prosjektet

Vi ønsler å fornye instrumentparken vår slik at aspirantene kan få spille på instrumenter som vil gi korpset en bredde musikalsk. Pr i dag har ikke korpset flere instrumenter av de vi søker støtte til. Dvs kornetter, klarinetter, saxofoner og tromboner. Vi har lagt ned en stor kampanje for å få nye aspiranter før sommeren 2017 ved utbredt konsertvirksomhet noe som resulterte i 10 nye medlemmer i august 2017. Vi aktiverer nå korpsets medlemmer som frivillige intruktører for de nye aspirantene. Vi tror dette vil styrke deres selvfølelse og kontakt mellom alderstrinnene.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr

Sør-Odal frivillighetssentral
100000

Les om BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr