ATV med belter

Prosjekteier

SKJÅK RØDE KORS HJELPEKORPS

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Vi har de senere år sett at tursesongen i fjellet starter tidligere og tidligere. Før var det hovedsakelig rundt påsketider, da snøen har satt seg. Men vi ser at når vi får aksjoner i desember, januar og februar, så kan snøforholdene være ekstremt vanskelige. Senest sist vinter hadde vi to aksjoner der vi ikke kom oss frem pga snøforholdene. Ene gangen kom det ca 1,5 nysnø i løpet av natta.
Vi har gjort forsøk med ATV med belter, og dette flyter bedre i løs snø. Du får to belter som trekker og to som skyver. Og med en bæreflate som er opp mot 1,5 m2. Det er ingen erstatning for snøscooter, men i kombinasjon vil vi ha en langt bedre forutsetning med å komme frem i terrenget, og nå frem til de som trenger hjelp.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.