#Både skole og fotball

Prosjekteier

FURUSET FOTBALL IDRETTSFORENING

Tildelt sum

80000

Om prosjektet

Furuset Fotball søker om støtte til etablering og gjennomføring av leksehjelpstilbud som et integrert tilbud sammen med fotballtrening, for spillere fra 13 år og oppover. Vi opplever at mange etter hvert må velge mellom skole og trening. Vi ønsker å gi våre spillere muligheten til å satse på begge deler, gjennom å tilby nivåtilpasset leksehjelp 1-2 ganger i uken mellom skole og trening, og dessuten tilby sunn og næringsrik mat. Leksehjelpstilbudet skal arrangeres i våre klubblokaler, og vi ønsker å bruke lærerstudenter i på timebasis for å sørge for god undervisning. Våre fotballspillere kommer stort sett fra familier med et annet sosioøkonomisk utgangspunkt enn en gjennomsnittsfamilie i Norge. Kombinasjonen mellom skolearbeid og trening, vil gi ungdommene meningsfylt og trygg fritid, og leksehjelp dekke behov mange ikke får dekket hjemme. Sunt kosthold er viktig for å lykkes på begge arenaene, og vi vil ha et samarbeid med ernæringsfysiolog i bydelen for å lære de unge om kosthold.

Område

Mestring og læring

Fylke

Oslo

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted