Badeparken i Tvedestrand

Prosjekteier

Tvedestrand Frivilligsentral

Tildelt sum

2 500 000 kroner

Om prosjektet

Et badeparadis for alle

Badeparken i Tvedestrand er Nord-Europas største i sitt slag. Det er en oppblåsbar aktivitetspark i vann, og den byr på blant annet klatrevegger, sklier, husker og balanseballer. 

Parken har blitt en suksess. Gjennom sommermånedene de siste årene har den blitt besøkt av nær 60 000 mennesker. 

Prosjektet er både forebyggende og aktivitetsskapende. Aktivitetene her bidrar til at barn og unge blir trygge i vann, samtidig som også voksne kan ta en del. Lek kombinert med trening har en ubetinget helseeffekt, og når det hele skjer i vann gir det også verdifulle tilleggseffekter. Det handler om å mestre det våte element, og det handler om å dele gode opplevelser i et stort fellesskap – åpent for alle. 

Bak prosjektet står Tvedestrand Frivilligsentral, og badeanlegget har gitt mange positive ringvirkninger for sørlandsbyen. 

En vill idé ble en kjempesuksess

 Det begynte som en vill idé, forklarer Lars Henrik Molleklev. Han leder frivillighetssentralen i Tvedestrand, og det var han som først tenkte tanken om en badepark i byen. 

Bilde viser badeparken i Tjenna, med barn og voksne langs sjøen.
Badeparken i Tjenna, Tvedestrand.

Han hadde registrert badeanlegget på Kadettangen i Bærum, og tenkte at Tvedestrand måtte være et ypperlig sted for noe tilsvarende, og det måtte gjerne være større enn det han hadde sett like utenfor hovedstaden. 

Vi hadde kontakt med Gjensidigestiftelsen, og vi diskuterte ideen. Den passet jo godt i forhold til stiftelsens satsing på trygghet og helse. Vi ble enige om å videreutvikle ideen, og jeg tok kontakt med kommuneledelsen. Deretter gikk det raskt, men det er viktig å huske på å gjøre tingene i riktig rekkefølge.

Lars Henrik Molleklev, leder for frivilligsentralen i Tvedestrand

Vi må tenke spleiselag

«Det er bare å søke Gjensidigestiftelsen», sa rådmannen til lederen av frivilligsentralen. «Nei, vi trenger å ha kommunen med på laget», svarte Lars Henrik. 

Det måtte bli et spleiselag, og selv om kommunen ikke hadde muligheter til å stille med penger, kunne de tilby arbeidskraft. De bidro med flinke folk som kunne ta ansvaret for opp- og nedrigging av anlegget. Saken ble fremlagt for kommunestyret, og der var det bred enige om at dette var et kjempeflott og spennende prosjekt, forklarer Lars Henrik. 

Kombinasjonen av arbeidskraft fra kommunen og mulig økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen ga ildsjelen fornyet energi og håp om at den ville ideen skulle la seg realisere. 

Vi var jo avhengige av å beskrive prosjektet i en søknad til Gjensidigestiftelsen, og vi måtte selvsagt ha et budsjett. Vi tok kontakt med produsenten i Tyskland, og ble høflig henvist til deres importør i Norge. Det ble en fin prosess.

Badeparken i Tjenna sett ovenfra. Fotografert med drone.
60 000 besøker badeparken i løpet av sommeren. 

Hentet erfaring fra andre

Det ble besøk hos produsenten i Tyskland, og det ble befaring på badeanlegget i Bærum kommune. Dette var viktig både for opplæring og for å høste erfaring. I tillegg til å få opplæring i rigging og bruk av utstyret under besøket i Tyskland, fikk de nyttige tips fra de som hadde ansvaret for anlegget på Kadettangen.

Vi lærte oss blant annet at det kan gå ganske vilt for seg i slike anlegg, og at det er viktig med skikkelig skilting og vakthold. På Kadettangen hadde de badevakter. For oss ga det litt feil assosiasjoner, så vi valgte å gå for strandverter.

Lars Henrik Molleklev

Spleiselaget ble utvidet ved at Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) ga støtte til å lønne strandvertene de to førsteårene. Vertenes ansvar skulle være å sjekke at riggen til enhver tid er iorden, og ellers overvåke det som skjer i parken. I tillegg skulle de ordne med utlån av utstyr, deriblant kanoer som Gjensidigestiftelsen, Aust-Agder fylkeskommune og Bufdir tidligere hadde gitt støtte til. Kanoer og padlingville få et enda større publikum og nye bruksmuligheter i kombinasjon med badeparken.

Gjennomført på rekordtid

Sikkerheten i et anlegg som dette er viktig, og god skilting bidrar til økt aktsomhet der hvor leken ofte kan gå over i villskap. Det ble planlagt med skilting på engelsk, norsk, tysk, spansk og polsk.  

Fra sommersesongen 2014 har altså Badeparken på Tjenna skapt nytt liv i Tvedestrand. Her tilbys både barn, ungdom og voksne det som best kan beskrives som en hinderløype i vann. Der kan gjestene finne sitt eget tempo og tilpasse aktivitetene til egne ferdigheter og ambisjoner. Anlegget byr på gode muligheter til å få trent både balanse, styrke og utholdenhet, og alt skjer i en rigg som hele tiden er i bevegelse. I tillegg er det muligheter for en padletur, for de som måtte ønske det. Og alt er gratis! 

Tilbakemeldingene er entusiastiske både fra tilreisende og fra lokalbefolkningen. Her kommer barn og unge, her kommer familier, og på sidelinjen står eldre med og uten rullator og gleder seg som tilskuere til det hele. Den store tilstrømningen har også hatt positiv effekt på kommunens parkeringsinntekter og for handelsstanden i byen, særlig for serveringsstedene. 

Lederen for frivilligsentralen er glad for den suksessen badeparken har blitt, og ønsker å takke alle som har støttet prosjektet og alle som har besøkt Tvedestrand Badepark.

Barn som padler på SUP brett utenfor badeparken.
Badeparken byr på mye moro for barn og unge

Gode råd til ildsjeler

Når vi ber Lars Henrik Molleklev om å oppsummere sine erfaringer fra prosjektet, kommer han med flere råd som kan være nyttige forandre.

  • Hvis prosjektet du planlegger innebærer aktivitet på et område som andre eier, for eksempel kommunen, så må du ta kontakt med grunneier så tidlig som mulig. Det er bedre å prøve enn å la være,og det verste som kan skje er at du får nei. Det beste som kan skje er at grunneieren blir en alliert.
  • Du må avklare om prosjektet ligger innenfor de formål Gjensidigestiftelsen støtter. Vi var sikre på at vårt prosjekt handlet om både trygghet og helse. Legg mye arbeid i søknaden til stiftelsen, og spør gjerne stiftelsen om råd underveis. Bruk erfaringer fra andre når budsjettet skal utarbeides. For vår del traff vi godt fordi vi kunne bygge på erfaringene fra Badeparken i Bærum og fordi produsenten og importøren bidro med underlagsmateriale.
  • Vår erfaring er at det også er viktig å synliggjøre at prosjekter som dette er avhengig av mer enn bare penger, her kreves stor grad av frivillighet. Vi fikk kommunen til å stille med arbeidskraft,og vår lille frivillighetssentral la flere hundre timer inn i prosjektet. Itillegg søkte vi Bufdir om midler – og alt dette var viktige forutsetninger for å kunne be stiftelsen om støtte. 
  • Den gode kontakten vi fikk med rådmannen og kommunene for øvrig, var helt avgjørende for at prosjektet lot seg realisere på rekordtid. Vi avklarte alle detaljer tidlig, og vi var enige om både ambisjonsnivå og rolledeling. Det gjorde at vi alle sto i riktig retning da Gjensidigestiftelsen sa ja til prosjektet.
  • God planlegging, skikkelige spesifikasjoner og en ryddig prosess i forhold til produsenten og det nære samarbeidet med importøren var avgjørende for at vi kunne åpne badeparken allerede sommeren 2014, et lite år etter at ideen ble sådd.
  • Vi hadde et par reklamasjoner på noen av elementene i riggen, men det ble aldri noe stort problem. Det ble fikset på mindre enn en uke.
  • Det som nå er en utfordring er å få finne midler til å lønne badevertene, så her arbeider vi med en ny søknad til Bufdir. Vi krysser fingre for at de fortsatt skal se at Badeparken er et viktig tilbud også for barn som lever i fattigdom og for unge flyktninger i regionen. 

Område

Fysisk aktivitet

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Fysisk aktivitet

Gjensidigestiftelsen øker innsatsen for mer fysisk aktivitet i skolenLes om Gjensidigestiftelsen øker innsatsen for mer fysisk aktivitet i skolen

AktivitetsalliansenLes om Aktivitetsalliansen

Friskus Idrettslag – ikke helt A4

Friskus IL
350 000 kr

Les om Friskus Idrettslag – ikke helt A4

En aktivitetsplass i nærmiljøet

Fossum idrettsforening
500 000 kr

Les om En aktivitetsplass i nærmiljøet

Ungdomsløftet

Buskerud idrettskrets
2 700 000 kroner

Les om Ungdomsløftet

Bokkedalen for alle

Styri og omegn vel
10 000 kroner

Les om Bokkedalen for alle