Bærum Røde Kors Hjelpekorps – digitalisering av hjelpekorpset

Prosjekteier

BÆRUM RØDE KORS

Tildelt sum

73200

Om prosjektet

Innkjøp av aksjons-PC-er og GPS-er, samt utvikling av digitale verktøy for å få til en bedre samhandling på leteaksjoner. Dette får mannskap raskere ut i søk ved at det blir mer effektivt å registrere mannskap og mer effektivt å dele ut søketeiger (søkeområder). Det gir også aksjonsledelsen et bedre bilde over hvor godt et område har blitt avsøkt, og derfor et bedre grunnlag til å ta avgjørelser på hvor søkeressursene burde konsentreres. Det gir også et unikt datagrunnlag i etterkant av en aksjon for å kunne analysere hvordan vi kan bli bedre på fremtidige leteaksjoner.

Se vedlegg «BRKH -søknad om prosjektstøtte.pdf» for mer informasjon.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.