Balansert

Prosjekteier

Klepp frivillighetssentral

Tildelt sum

107200

Om prosjektet

Starte opp 2 styrke og balansegrupper i uka. Gruppene vil være lokalisert på Sirkelen, og bli ledet av frivillige
Starte opp stavgangsgruppe i Kleppelunden 1-2 ganger i uka som blir ledet av frivillige. De frivillige vil få veildning og bli kurset av fysioterapeuter. Vi vi jobbe frem en metode for å rekruttere og beholde spreke frivillige som ledere av balansegrupper.

Etter endt treningsøkt vil vi legge til rette for enkel sunn lunsj, med samtale over bordet.

Målet er å opprettholde og bedre funksjonsnivå til eldre. Redusere risikofaktorer for fall. Få ned antall hoftebrudd i lokal samfunnet. Bidra til at eldre kan være mer aktive og får mer overskudd i hverdagen. Skape en sosial møteplass med fokus på trening. Gi frivillige og deltakere en meningsfull aktivitet i hverdagen.

Trening er det mest virkningsfulle enkelttiltak ved funksjonssvikt. Har du en sterk kropp, har du overskudd til å mestre dagens gjøremål. Vi ønsker å reduserte fall og lårhalsbenbrudd blant eldre.

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.