Ballbinge, Dullum

Prosjekteier

ØVRE DULLUMSVEGEN VELFORENING

Tildelt sum

64000

Om prosjektet

Historisk sett var det en fotballøkke på det aktuelle området, men denne var gjengrodd og i ubrukbar stand.
Vi har allerede lagt ned stor innsats på grunnarbeidet for anlegget. Egenkapital er brukt til maskinarbeider, pukk og avretningsmasse. Kunstgress har vi fått sponset fra Stjørdal Kommune. Dette er avhentet, men foreløpig kun forsvarlig lagret.
Vi mangler nå midler til å bygge den påkrevde omramningen som gjør at vi kan fullføre anlegget på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.