Ballbinge for barn og unge i Søre Trysil.

Prosjekteier

ÅSENE-SØRE TRYSIL IDRETTSLAG

Tildelt sum

35000

Om prosjektet

Bakgrunn for søknaden er at vi i ÅSTIL ønsker å få i gang fritidsaktiviteter først og fremst for barn og unge i Søre Trysil Vi trenger barn som er aktive og som har et tilbud om en sosial arena utenfor skolen. Vi ønsker derfor å bygge et nærmiljøanlegg i form av en ballbinge.Med en ballbinge får vi muligheter for å organisere aktiviteter håndball, fotball, volleyball, basketball, tennis, badminton, landhockey og isaktiviteter på vinteren. Vi får også bedre fysisk aktivitet for de unge, gode sosialiseringsarenaer for alle aldersgrupper og på tvers av kjønn og tryggere og bedre oppvekstmiljøer.
Bingen er planlagt at skal settes opp på en eiendom som idrettslaget disponerer rett nord for Trysil Montessoriskole og samfunnshuset i Plassen.Grunnen til at vi vil ha den der er fordi at elevene ved skolen og barna i barnehagen skal kunne bruke den når de ønsker. Plassen er også midt i mellom alle grendene slik at den er sentralt plassert for at alle skal kunne bruke den.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.