Ballbinge i Kalvåg

Prosjekteier

IDRETTSLAGET FRØY

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Idrettslaget Frøy, Kalvåg Oppvekst og Bremanger Kommune er enige om at det skal bygges ballbinge på skuleområdet. Det er blitt avtalt størrelse og område ballbingen skal vere på. Vedlikehald av ballbingen skal vere ved Bremanger Kommune/ Kalvåg Oppvekst sitt ansvar, medan idrettslaget tek ansvar for mindre forfallande vedlikehald.
Idrettslaget har søkt spillemidler, og fått godkjent søknaden fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune. I påvente av fremtidig utbetaling av midler vil Bremanger Kommune forskuttere spillemidlene.

Idrettslaget oppføret en ballbinge i 1996, men den måtte fjernes pga ombygging og utviding av barnehagens uteområde i 2016. Det viste seg umulig å gjennbruke den gamle ballbingen. I perioden ballbingen har vært borte har det vært et stort savn blant barn og unge i bygda da ballbinge er et av svært få tilbud til denne gruppen.

Prosjektet har også fått støtte fra Sparebankstiftinga, og vi søker nå om siste del av finansieringen, slik at ballbingen kan bygges.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark

barneklubb/ungdomsklubb

MARNARDAL UNGDOMSLAG
104696

Les om barneklubb/ungdomsklubb

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik