Ballbinge ved Kvam skole

Prosjekteier

KVAM IL

Tildelt sum

30000

Om prosjektet

Etter at Kvam skole stod ferdig til bruk høsten 2012, har det lenge vært ytret ønske om et bedre tilbud for elevene i skolegården. En ballbinge ved Kvam skole vil således være en faktor som bidrar til et bedre tilbud til skolebarna i skoletiden, men også på fritida. Kvam skole har per i dag 103 elever, og elevtallet ser ut til å øke i årene som kommer. Skolen har nettopp fått et påbygg da elevtallet har steget mye de siste årene. En ballbinge vil også være mulig å islegge på vinteren, slik at man får skøyteis på området. Dette har vært ønsket både fra elever og lærere i flere år, men har vært vanskelig å gjennomføre. Det ser vi for oss kan bli en ny mulighet med en ballbinge på plass.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.