Ballbinge Vinnes

Prosjekteier

VINNESVÅG VELFORENING

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Området hvor ball bingen skal ligge er ved Vinnes aktivitetshus, det er den gamle nedlagte grenda skolen i bygda. Her er det det nå etablert ei flott turløype/grus vei rundt ett vann, med lys, grillhytte, div aktivitets apparater. Et område som er blitt veldig populært og brukt av hele kommunen og tilreisende. Blir og lagd til orienterings løyper, tur marsjer, løpskaruseller etc. ifb med denne turveien. Vi i Vellaget har nå lyst og ruste opp den gamle grusbanen som var ved skolen. Ved og få etablert en ball binge på området håper vi og få skape en møteplass for barn og ungdommer i bygda. Det er ikke noe anlegg i nærmiljøet nå, da må en kjøre bil eller ta buss. Ved og få på plass en ball binge vil barn og unge kunne gå eller sykle for og komme seg her til. Vil øke fysisk aktivitet på mange i bygda. Området med turløypen ville og blitt enda mer populær blant alle i familiene som bruker det ved og få plass en ball binge. Vi har god tro på at dette vil utvikle området positivt.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.