ballplass steinerskolen

Prosjekteier

STEINERSKOLEN I VESTFOLDS VENNER

Tildelt sum

55000

Om prosjektet

Vi har søkt kommunen om midler til denne plassen som skal skape et bedre og sunnere nærmiljø for steinerskolens elever og vestskogens beboere. Vi skal lage en ballbane der man kan spille fotball, håndball, bandy og basketball. Vi søker Gjensidige om et fangnett til baller slik at ballene ikke blir til sjenanse for noen. Vi har blitt lovet midler fra kommunen til selve ballbanen (dekke osv) og mye av arbeidet skal gjøres på dugnad. men vi trenger støtte til fangnettet.

Fylke

Vestfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.