Banetau i Kjenn svømmehall – Lørenskog

Prosjekteier

LØRENSKOG-RÆLINGEN KAPPSVØMMINGSKLUBB

Tildelt sum

12000

Om prosjektet

Det er totalt fem banetau i Kjenn svømmehall i dag. Av disse er kun ett i god stand. De øvrige banetauene er i dårlig stand; det mangler plastdeksler over deler av banetauene slik at stålwirene ikke er tildekket. Dette innebærer en risiko for at man kutte seg på banetauene. Av samme grunn er banetauene også vanskelige å ta opp av, og legge ut i, vannet. Dette gjelder særlig for barn og ungdom.

Vi søker om midler til å bytte ut det dårligste banetauet med ett helt nytt banetau. I tillegg søker vi om midler til en del reservedeler til tre øvrige banetau for å få stålwirene på de tildekket.

Reparasjonene på de tre banetauene som ikke byttes ut i sin helhet, vil gjennomføres på dugnad av svømmeklubben. Vi anslår at ca 10 dugnadstimer vil være nødvendig.

Det anses ikke som utfordrende å sørge for at prosjektet vil få varig effekt. Ingen særskilte tiltak anses nødvendig i så måte. Banetau og tilhørende plastdeler har i utgangspunktet lang levetid.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.