Barn og ponni

Prosjekteier

ØRLAND TRAVKLUBB

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Ørland Travklubb legger ned mye arbeid i rekruttering, og ønsker jobbe enda mer mot barn og unge.
Travklubben har i dag et fint anlegg med både travbane, rettbane og ridebane.
Dessverre mangler klubben materiell og utstyr som er rettet mot ponnier. Det mangler også gode påselingsforhold for ponniene.
Ponniene er av sikkerhetsmessige grunner skilt ut fra hesteringen der de store hestene blir påselt, under arrangement.
Gjennom utstyr til ridebanen og utstyr til ponniene kan vi øke tilbudet for barn som ikke har egen ponni. Og med bygging av gapahuker hvor barn og ponnier kan oppholde seg kan vi holde kurs hele året.
Det er stor etterspørsel etter stelle-, ride-, og kjørekurs. Travklubbens aktivitetsgruppe har kunnskap og mulighet til å gjennomføre slike kurs jevnlig gjennom hele året.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.