Barn- ungdoms- og innvandringsaktiviteter

Prosjekteier

NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK

Tildelt sum

286786

Om prosjektet

NJFF-Hedmark har i de senere år hatt en veldig positiv utvikling, med en kraftig økning av antall ungdomsmedlemmer i organisasjonen. Vi arrangerer mange aktiviteter og kurs for barn,unge og innvandrere hvert år, jakt-, fiske- og friluftslivsrelaterte aktiviteter. Både lavterskeltilbud som alle kan delta på, og også konkurranser for de som har stor interesse innenfor sine spesielle felt. På våre aktiviteter og kurs ønsker vi å kunne tilby att de kan komme uavhengig av hva de har av utstyr, vi vil låne bort utstyr, slik at dette ikke blir en hindring for noen. Derfor trenger vi nå nytt utstyr og mer utstyr, slik at vi oppfyller dette ønsket. De fleste av disse har også behov for skyss for å komme ut på våre aktiviteter. I dag prøver vi å koordinere samkjøring og vi henter dem selv for å få med alle som ønsker å bli med på våre aktiviteter, men ser absolutt behovet for å ha en egen bil som vi kan benytte til dette. Dette vil gjøre en forskjell for å få med alle som ønsker å komme ut.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.