Barnas Røde Kors

Prosjekteier

LIERNE RØDE KORS

Tildelt sum

8000

Om prosjektet

: «BARK er til for alle barn. Sammen fremmer vi moro, mangfold, og mestring ute i det fri». BARK er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder, og skal være en arena for sosial og kulturell inkludering. Aktivitetene har et tydelig folkehelseperspektiv ved at barna styrker sin selvfølelse gjennom å ta gode valg for egen helse og sosiale hverdag. Det skal legges til rette for gode mestringsopplevelser, og barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. I tillegg lærer barna om medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I BARK skjer de fleste aktivitetene utendørs og barna lærer hvordan de kan bruke sitt nærmiljø på en trygg og aktiv måte. BARK handler om å legge til rette for lokal magi, og utnytte de ressursene som er tilgjengelig.
• Friluftsliv: De aller fleste aktivitetene vil foregå ute.
• Førstehjelp: Alle barna vil bli gitt førstehjelpsopplæring som er tilpasset deres alder.

Område

Sikkerhet

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)
55460

Les om Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen