Båtvett 2016

Prosjekteier

VANNSPORT GRENLAND

Tildelt sum

15000

Om prosjektet

Gjennom våren og sommer 2016 er prosjektet å gi 15 ungdommer mellom 13 og 18 år opplæring i vedlikehold og bruk av småbåt. Ungdommene skal delta i båtpuss og i praktisk opplæring på sjøen. Frivillige lærere vil planlegge og stille opp for å gjennomføre prosjektet uten vederlag.

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.