Bedre koordinering, sikkerhet og effektivitet ved leteaksjon

Prosjekteier

NORSKE REDNINGSHUNDER OSLO/ASKER OG BÆRUM DISTRIKT

Tildelt sum

451005

Om prosjektet

Hundeførere i Norske Redningshunder Oslo, Asker og Bærum ble i 2014 utkalt til 61 leteaksjoner etter savnede mennesker. Målet vårt er å effektivt og sikkert kunne finne den savnede. Vi har hatt stor nytte av midlene til beredskapssekker vi ble tildelt i 2013. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre vår innsats. Våre hundeførere gjennomfører ofte søk alene, og under vanskelige forhold. Deres sikkerhet og trygghet er en forutsetning for vår frivillige innsats i redningstjenesten. Vi søker derfor midler til en oppgradering av GPS med hundepeiler til våre hundeførere, instruktører og operativt personell. Den teknologiske utviklingen innen GPS har gjort produktene mer tilpasset våre behov. Det er ofte mange hundeførere i søk samtidig på leteaksjon. En samlet oppgradering av GPSene gjør det mulig å se og koordinere ekvipasjer som er i søk. Hundeførerne vil slik kunne se hvem som er i nærheten og kunne sende nødmelding med posisjon.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.