Bedre næring gir bedre læring

Prosjekteier

LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE

Tildelt sum

1000000

Om prosjektet

Vi ønsker å gjennomføre tre kostholdsrelaterte prosjekter for pasienter som deltar i rehabilitering, elever ved barneskole og ungdommer på videregående skole. 1) Bygging av hagegartneri og drivhus ved Røros rehabiliteringssenter. Det planlegges bruk av anlegget for rehabiliteringspasienter, skoleelver og eldre i form av såing, dyrking, stell og høsting av urter, grønnsaker og bær samt bruk av disse produktene i matlaging ved rehabiliteringssenteret. 2) Kostholdsprosjekt for 1-4 klasse ved Røros grunnskole. Dette prosjektet innebærer at kjøkkenpersonell ved rehabiliteringssenteret leverer 2 lunchmåltider pr uke ett år for ca 200 elever ved 1-4 klasse, og gjennomfører opplæring i ernæring og praktisk matlaging for lærere og kantinepersonell. 3) Kostholdsprosjekt for yrkesfag ved de videregående skolene Røros, Nord-Østerdal (Tynset) og Storsteigen (Alvdal). Dette prosjektet innebærer opplæring i ernæring og praktisk matlaging for ca 150 yrkesfagelever samt lærere og kantinepersonell.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.