Beitepusser/slåmaskin til vedlikehold av løyper

Prosjekteier

MARKER ORIENTERINGSLAG

Tildelt sum

25000

Om prosjektet

Vi ønsker å investere i en beitepusser som skal benyttes til å rydde løyper med. Vedlikehold av løypenettet er et kontinuerlig arbeid som må pågå hele året for å forhindre forfall og at det ikke skal gro igjen. Dette er et tidkrevende og tungt arbeid som utførers av medlemmene på dugnad. Til nå har dette arbeidet foregått manuelt med ryddesag og motorsag. Nå finnes det beitepusser til ATV som ville ha forenklet og effektivisert dette arbeidet betraktelig. En slik maskin har en kapasitet til å rydde ca 5 km løyper i timen. Tilsvarende strekning ville tatt 2-3 personer en hel dag å rydde. Marker orienteringslag investerte i ny ATV med belter i 2015. Dette er en meget nyttig multimaskin som egner seg godt til å trekke en beitepusser. Vi innehar dispensasjon for ferdsel med motorisert redskap for å kunne drive nødvendig vedlikehold av løyper.
Marker o-lag samarbeider med Ørje IL om vedlikehold og drift av lysløypa med utgangspunkt fra Storemoen i Ørje i tillegg til våre egne løyper.

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.