Beredskapsambulanse til idrett- og kulturarr. i regionen

Prosjekteier

BRUMUNDDAL RØDE KORS HJELPEKORPS

Tildelt sum

437194

Om prosjektet

Beredskapsambulanse kreves tilstede ved flere idrettsgrener. «Gule ambulanser» skal eies av offentlige eller private. Frivillige skal ha hvite beredskapsambulanser (jfr. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1043/Rundskriv%20for%20krav%20til%20ambulanser%20IS%2012_2015.pdf)
Beredskapsambulansen skal;
– Ambulanseberedskap ved Idretts og kulturarrangement for barn og ungdom spesielt.
– Ha mannskapet trenet i førstehjelpsinstruksjon og ROS-analyse.
– Gi barn og unge, samt foresatte og funksjonærer opplæring i førstehjelp og skadeforebyggende tjeneste.
– Inngå i frivillig redningstjeneste – øke vår beredskapsdyktighet
– La yngre frivillige ta del i og ansvar for tjenesten. Lede ROS-analyser og følge opp med planverk/ordre.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.