Besøkshunder

Prosjekteier

Frivillig Rogaland

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Vi ønsker et treårig prosjekt hvor hver frivilligsentral får mulighet til å utdanne minst en ekvipasje pr år.
Ekvipasjene består av hund og fører/eier.
Besøkshunder er en effektiv kilde til sosial interaksjon mellom hund og beboer. De fleste eldre har vokst opp med dyr og har stor glede av å få besøk av en hund. Forskning viser at besøk av hund senker blodtrykket, og reduserer smerter og stress. Besøkshunden arbeider sammen med sin hundefører og er til støtte for hunden og ansvarlig for at både hund og deltaker ikke utsettes for noen risiko og fare. Mange institusjoner får besøk av hunder, men vi mener det er viktig at hundene har gjennomgått utdannelse i forhold til egnethet. Gjennom utdanningen vil de få kunnskap om dyrevelferd, hundens språk og adferd, menneskers helse, etikk og verdier og hvordan vi møter og forholder oss til menneskene vi arbeider med.
Gjennom Frivillig Rogaland har vi mulighet til å nå de fleste kommuner i fylket.
Utdannelse av en ekvipasje koster 9.000,-

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.