Blå Kors T5- for mennesker med ruserfaring

Prosjekteier

T5 SENTERET- BLÅ KORS

Tildelt sum

230000

Om prosjektet

Motbakkefestival 2017: Samarbeid mellom Blå Kors, Arendal Kommune, Kirkens Bymisjon, Med hjerte for Arendal og andre. Er for alle som sliter i motbakke i løpet av livet, og handler om at alle skal få være med i aktiviteter og fellesskap. Ta med erfaringer fra tidligere festivaler, samt øke aktivitetstilbudet.
Steg for steg: Tilby aktiviteter og oppfølging i et rusfritt miljø, for mennesker som har eller har hatt en rusrelatert utfordring. Aktivitetene har lav terskel for deltakelse, og deltakerne er selv med på å forme aktivitetstilbudet. Ansatte ved Blå kors T5, samt erfaringskonsulenter ansatt i Arendal Kommune koordinerer. Målet er at deltakeren opplever økt mestringskompetanse, får nye nettverk, forebygger ensomhet og isolasjon, og øker livskvaliteten gjennom økt rusmestring eller rusfrihet.
Overgangsbolig: Sårbarheten for tilbakefall til rus etter behandling er stor, boliger med oppfølging vil kunne hjelpe mange gjennom denne vanskelige fasen. Se vedlegg for mer info.

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.