BMX Moldekleiv

Prosjekteier

AUSTEBYGDA FRITIDSPARK

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Vi vil bygge en BMX-bane ved å få kjørt inn duk, stein- og sandmasser for utforming av humper og doseringer etter tegninger vi har fått tilpasset for området av Norges cykelforbund. Området er allerede planert, og vi har fått klarsignal fra kommunen om igangsetting. Vi har fra før en ballbinge og basketballbane, men ønsker i tillegg å kunne tilby et alternativ også for de som faller utenfor de ovennevnte aktivitetene.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.