Bokkedalen for alle

Prosjekteier

Styri og omegn vel

Tildelt sum

10 000 kroner

Om prosjektet

Bokkedalsgjengen på Eidsvoll har lagt ned tusenvis av dugnadstimer for å få eidsvollingene opp av sofaen og ut i marka. Blant annet har de oppgradert en gammel setervei til et innholdsrikt turområde tilpasset alle aldersgrupper.  

Lederen i Styri og omegn Vel, Arvid Øgård, har sammen med en hard kjerne på 10-15 andre jobbet med å utvikle Bokkedalsområdet siden midten av 1990-tallet. De siste årene har de opplevd en kraftig vekst i antall turgåere. Det innebærer mer arbeid og større behov for oppfølging av turløypene. Dugnadstimer i rikt monn står de for selv, men de søkte Gjensidigestiftelsen om midler blant annet til å bygge klopper.

I tillegg til den opprinnelige turveien, som er omlag fem kilometer tur/retur, er det laget ulike rundløyper med diverse lengder og løypeprofiler.  Alle fører til sammested, Bokkedalen, som dugnadsgjengen har tilrettelagt med benker, gapahuk,toalett, vedskjul og en ordentlig bålplass.

Med midler fra Gjensidigestiftelsen jobber de også med å skilte det etter hvert omfattende utvalget av turløyper. Det er nok et tiltak Øgård mener senker terskelen for å bruke området: 

Nå er det tørre og lett fremkommelige stier, og det har resultert i at stadig flere ferdes her. Det har igjen ført til at mange ser det som tryggere å bruke stiene også på kveldstid.

Arvid Øgård
Mann som sitter inne i en hjemmesnekret Gapahuk.
Arvid Øgård ved gapahuken.

Viktig at folk føler seg inkludert

Det er viktig at folk føler seg inkludert. Det er ofte lite som skal til. Ser vi at noen kommer for første gang, så flagger vi for dem. Det vi har fått til her i Bokkedalen har gjort at flere søker ut i naturen. Dette skjer fordi vi har kombinert dugnadsinnsats med støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Arvid Øgård

Det begynte med at han og et par andre karer møttes i skauen like utenfor Eidsvoll, med Odalen i øst og Vormsund i sør. Det var midt på 1990-tallet at ideen ble skapt og engasjementet tent. De begynte etter hvert å merke gamle stier i regi av den nyetablerte velforeningen, og stiene viste veg til et gammelt sæterområde i Bokkedalen. Merkingen ble gjort med tusj på trykkimpregnerte materialer, og det ble laget en bålplass, og etter hvert også en gapahuk. I tillegg ble det delt ut kart til alle husstander som sognet til velforeningen.

Ny besøksrekord

Det føres statistikk basert på gjesteboken som ligger i Bokkedalen, og i 2003 var det 1 294 besøkende. Bare i oktober 2016 var det 1 609 besøkende, og det antas at antallet for året som helhet vil passere 16 000, og det er ny årsrekord. Det bekrefter også suksesshistorien som Bokkedalsgjengen står bak – et folkehelseprosjekt som har bidratt til at stadig flere søker ut i naturen. Og det gjør de rett og slett fordi noen entusiaster har nedlagt et betydelig arbeid både for å gjøre stiene lettere fremkommelige og merkingen stadig bedre.

Det er også opparbeidet en parkeringsplass som helt sikkert forklarer noe av den økte tilstrømningen til området. Den ligger ved inngangen til en av stiene som leder til Bokkedalen, en sti på 2,5 kilometer. Det går nå fem ulike stier inn til samlingsstedet, og det er også merket rundturer via Bokkedalen og gapahuken som gjør det mulig i variere turene i ulikt terreng og med forskjellige distanser.

Barn som skriver i gjesteboken inne i et hus.
Bokkedalen er et populært turområde.

SMS-innkalling til dugnad

Rundt bålplassen kokes det kaffe mer eller mindre hver dag, og spesielt mye kaffe og ved blir det i helgene. Kaffepenger får man ved å legge ut bankgiroblanketter som folk kan benytte, og etter hvert blir det vel betaling på Vipps eller tilsvarende. Når det er behov for dugnad, benytter Bokkedalsgjengen gjerne sms for å inviterer til innsats. Det ble blant annet gjort sist høst da vedskjulet skulle fylles opp med ved.

Det er mye aktivitet i Bokkedalen, og her har vi folk fra 90 år og nedover. Området brukes av skoleklasser og barnehager og det benyttes til firmafester og av Feiringsklinikken, så her er det stort sett alltid folk. Det gjør også at de eldre føler seg ekstra trygge når de ferdes her. 

Arvid Øgård

Velforeningen setter stor pris på den støtten de har fått fra Gjensidigestiftelsen, og Arvid fremhever den store innsatsen og den gode lagånden som preger dugnadsgjengen i Bokkedalen. Han forteller også at grunneieren har vært imøtekommende, og at samarbeidet der har gått knirkefritt. En annen viktig samarbeidspartner er Frivilligsentralen i Eidsvoll og Eidsvoll Almenning.

Område

Fysisk aktivitet

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Fysisk aktivitet

Gjensidigestiftelsen øker innsatsen for mer fysisk aktivitet i skolenLes om Gjensidigestiftelsen øker innsatsen for mer fysisk aktivitet i skolen

AktivitetsalliansenLes om Aktivitetsalliansen

Friskus Idrettslag – ikke helt A4

Friskus IL
350 000 kr

Les om Friskus Idrettslag – ikke helt A4

En aktivitetsplass i nærmiljøet

Fossum idrettsforening
500 000 kr

Les om En aktivitetsplass i nærmiljøet

Ungdomsløftet

Buskerud idrettskrets
2 700 000 kroner

Les om Ungdomsløftet

Badeparken i Tvedestrand

Tvedestrand Frivilligsentral
2 500 000 kroner

Les om Badeparken i Tvedestrand